Zásady cookies

1.1. Typy cookies

Poskytovatel služby může na Platformě využívat následující typy cookies:

 1. dočasné cookies, které jsou odstraněny po odchodu z webové stránky nebo po zavření prohlížeče;
 2. trvalé cookies, které jsou uchovávány v koncovém zařízení Uživatele po dobu neurčitou nebo do chvíle, kdy je Uživatel sám smaže; statistické cookies, umožňující sledování provozu na Platformě;
 3. funkční cookies, umožňující upravování webové stránky na míru Uživateli;
 4. inzertní cookies, umožňující poskytnutí Uživateli Obsah, který je upraven jeho osobním preferencím;
 5. nezbytné cookies a bezpečnostní cookies spojené s pozorováním bezpečnostních principů v rámci fungování Platformy, stejně jako za ověřovacími účely.

1.2. Účely použití

Poskytovatel služby bude cookies využívat k následujícím účelům:

 1. optimalizace a zlepšování efektivnosti a kvality poskytovaných služby;
 2. správná konfigurace funkcí nabízených na Platformě;
 3. upravování nabízeného Obsahu a reklam návštěvníkům Platformy na míru;
 4. spravování návštěv Uživatele na Platformě (po přihlášení), díky kterému nemusí Uživatel znovu zadávat Přihlašovací údaje a Heslo na každé podstránce;
 5. zajištění bezpečnosti a spolehlivosti Platformy;
 6. sběr a použití obecných údajů stejně jako veřejně viditelných statistických údajů skrze analytické nástroje.

1.3. Analýza

Aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita, cookies budou analyzovány za účelem určení, které podstránky jsou navštěvovány vice než jiné, které webové prohlížeče návštěvníci používají a zda webová struktura neobsahuje žádné chyby.

1.4. Spolupráce s entitami

Cookies vložené do koncového zařízení Uživatele Platformy mohou být také použity dalšími entitami ovlivňujícími kvalitu nabízených služeb. Uživatel může sám změnit nastavení týkající se cookies v jakoukoliv dobu, čímž určuje pravidla & podmínky jejich skladování a získávání přístupu k nim v zařízení Uživatele. Uživatel může změnit nastavení určená v předchozí větě v nastavení webového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby. Tato nastavení mohou být změněna tak, že lze v jakoukoliv zablokovat automatickou podporu cookies v zařízení, nebo pokaždé informovat o vložení cookies do zařízení Uživatele.

1.5. Práva Uživatele

Uživatel může kdykoliv vymazat cookies užitím dostupných funkcí v použitém webovém prohlížeči. Zamezení nebo blokování cookies webovým prohlížečem použitým Uživatelem nevyústí v nemožnost participovat na Platformě, ale může způsobit problémy nebo nepravidelnosti v jejím fungování, za které již nebude Poskytovatel služby zodpovídat. Je doporučeno používat software, který cookies povoluje. Pokud Uživatel navštíví Platformu a nastavení jeho prohlížeče ukládání cookies na jeho koncovém zařízení umožňuje, považuje Poskytovatel takovéto nastavení za souhlas se zpracováním osobních údajů a s ukládáním cookies. Pokud si Uživatel nepřeje, aby k ukládání cookies na jeho zařízení docházelo, může tuto funkci na svém zařízení zakázat.

Poskytovatel služby souvisle analyzuje cookies za účelem zjištění, které služby jsou pro Uživatele nejatraktivnější