1. Zásady ochrany osobních údajů

1.1. Zpracování údajů

Registrací do Platformy vyjadřuje Uživatel souhlas s uložením jeho osobních údajů u Poskytovatele služby, stejně jako s jejich zpracováním pro účely realizace služeb. Uživatel bude zodpovídat za poskytnutí nepravých osobních údajů. Poskytovatel služby bude správcem osobních údajů poskytnutých Uživatelem. Ochrana osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zásadami ochrany osobních údajů, které za tím účelem Poskytovatel služby vypracoval.

1.2. Respektování soukromí

Poskytovatel služby ujišťuje, že vynaloží veškeré potřebné úsilí, aby bylo zpracování osobních údajů provedeno s největším možným respektováním soukromí osob, jejichž data budou zpracována, společně s nejvyšší možnou péčí o bezpečnost zpracovaných osobních údajů, a zejména pak ujišťuje, že učinil všechny potřebná opatření ve věci ochrany osobních údajů, jak je stanoveno zákonem.